Blogs over Woo

  • De wet open overheid

    Op 1 mei 2022 werd de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).