Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023: voorzichtig positief

De Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023 is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het biedt belangrijke inzichten over de toegankelijkheid rond overheidswebsites en -applicaties. Het rapport toont dat er een toename is in het aantal websites met een toegankelijkheidsverklaring, maar met slecht 5% aan volledig toegankelijke websites is er ruimte voor verbetering.

De Jaarmonitor laat zien dat digitale toegankelijkheid niet langer een optie is voor overheden maar een noodzaak. Zo zijn er in Nederland ruim 4,5 miljoen mensen, dat komt neer op één op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar, die moeite hebben om volledig deel te nemen aan de digitale samenleving.

In onze blogserie over WCAG kun je lezen wat digitale toegankelijkheid is, beantwoorden wij de 5 meestgestelde vragen over WCAG en digitoegankelijkheid en leggen wij uit hoe je in zes stappen voldoet aan de wet en digitoegankelijk wordt.

In 2023 is het aantal websites en apps dat voldoet aan de wettelijke verplichting gegroeid van 2868 naar 3513. Dit is een stijging van 22.5%

Wat is de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid?

De Jaarmonitor laat zien hoe gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid in 2023 presteerden op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dit wordt ondersteund met gegevens uit het Dashboard Digitoegankelijkheid, dat geeft een overzicht van de toegankelijkheidsniveaus van alle overheidswebsites- en apps. Deze cijfers, afkomstig uit de toegankelijkheidsverklaringen in het Register van Toegankelijkheidsverklaringen, tonen aan dat er verbetering is, maar dat veel overheidswebsites nog steeds niet toegankelijk zijn.

 
Bovenstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de Nederlandse overheidswebsites en apps de Nalevingsstatus A, B, C, D of E hebben. Je vindt deze cijfers ook in de grafiek hieronder.
Nalevingsstatus Aantal Website en apps
A 441 (5%)
B 1744 (19%)
C 1328 (15%)
D 1716 (19%)
E 3745 (42%)
Enkele belangrijke punten uit de cijfers van de Jaarmonitor voor Digitoegankelijkheid:
  • Eind 2023 stonden er 8974 websites en apps in het register. 5219 zijn in 2023 toegevoegd. Dit is een stijging van 140%
  • In 2023 is het aantal websites en apps dat voldoet aan de wettelijke verplichting gegroeid naar 3513. Dit zijn websites of apps met nalevingsstatus A, B of C. In 2022 was dit aantal 2868, dus een stijging van 22,5%
  • Het aantal toegankelijkheidsverklaringen is gestegen met 42% De oorzaak hiervan is een inventariscampagne van het Dashboad Digitoegankelijkheid. Een groot deel van deze toegankelijkheidsverklaringen heeft nalevingsstatus D en voldoen daarmee dus (nog) niet aan de wettelijke verplichting

Waarom zijn zoveel websites niet toegankelijk?

Uit een inventarisatiecampagne van het Dashboard Digitoegankelijkheid bleek, dat er van de 17.292 geregistreerde domeinen binnen de overheid voor slecht 4.895 domeinen eigenaarschap werd geclaimd. Het is simpelweg niet bekend wie er verantwoordelijk is voor een website af applicatie. Ook de Jaarmonitor benoemt deze wildgroei aan domeinnamen binnen de overheid als belangrijke reden waarom veel overheidswebsites niet digitaal toegankelijk zijn.

Grafiek verantwoordelijkheid geregistreerde overheidsdomeinen
Op de vraag 'Is uw organisatie verantwoordelijk voor webdomein' werd van de 17292 domeinen 4895 keer 'Ja' geantwoord, 7930 keer 'Nee' en 647 keer 'Weet niet'. Voor 3820 domeinen is er geen antwoord ontvangen. Bron: Jaarmonitor 2023.

Hoe staat jouw organisatie ervoor?

De Jaarmonitor toont een stijging in het aantal toegankelijke overheidswebsites. Desondanks voldoen veel websites en apps niet aan alle toegankelijkheidseisen. Wil jij bijdragen aan een digitaal toegankelijke overheid? Volg dan de zes stappen naar digitale toegankelijkheid.

Atabix als kennispartner voor de overheid

Het belangrijkste onderdeel van een succesvol ICT-project is het selecteren van de juiste partner. Kies voor een partner die niet alleen met ideeën komt, maar ook aangeeft hoe je het project operationeel maakt.

Atabix heeft meer dan 30 jaar ervaring als softwareleverancier en kennispartner voor de overheid. Met Atabix Zaakgericht Werken bieden we een totaaloplossing waarbij het Atabix Zaaksysteem de ruggengraat vormt waaraan diverse applicaties zijn gekoppeld.

Zo maak je gebruik van één of meerdere gestandaardiseerde producten die naadloos op elkaar aansluiten. Denk aan Atabix Mijn Portaal en Atabix Formulieren. Deze zijn eenvoudig te koppelen aan het Atabix Zaaksysteem. Op deze manier handelt jouw overheidsorganisatie efficiënt en gestructureerd individuele zaken af.

Ontvang maandelijkse blogs, updates en nieuws direct in je mailbox Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
pijl vorm