Zaakgericht werken of documentgericht werken?

Wat past het beste bij jouw overheidsorganisatie?
De laatste jaren is er bij veel (overheids)organisaties een verschuiving te zien van documentgericht naar zaakgericht werken.

Quote: zaakgericht werken vs documentgericht werken

Wat is documentgericht werken?

Documentgericht werken is een benadering waarbij documenten worden beschouwd als de kern van het werk. De nadruk ligt op het beheren, organiseren en verwerken van documenten en informatie. Documenten die worden ontvangen of gegenereerd drijven vaak de processen of zaken aan. Dit betekent dat een binnengekomen document, zoals een vergunningsaanvraag, binnen een overheidsinstantie langs veel verschillende afdelingen gaat. Elke specialist voert zijn of haar processtap uit en stuurt het document door naar de volgende, net zo lang tot het alle vaste procedures zijn afgerond.

flow-documentgericht-werken

Wat is zaakgericht werken?

Bij zaakgericht werken worden processen ingericht op basis van vast te doorlopen stappen van een zaak. Hierbij wordt goed gelet op de aanleiding en het gewenste resultaat van een proces en de informatieverstrekking eromheen. Een zaak wordt opgeslagen in het zaaksysteem, waar alle betrokken specialisten toegang tot hebben.

flow-zaakgericht-werken

Wat zijn de verschillen tussen documentgericht en zaakgericht werken?

  1. Focus en benadering
    Waar bij documentgericht de processtappen zijn ingericht rondom de documenten zelf, is zaakgericht werken een meer procesgeoriënteerde aanpak. De focus ligt op het afhandelen van ‘de zaak’, waar de documenten onderdeel van zijn.
  2. Structuur en coördinatie
    Bij documentgericht werken gaat elke specialist te werk in een eigen stijl, terwijl elke zaak binnen zaakgericht werken nauwgezet wordt gecoördineerd volgens voorspelbare, vooraf bepaalde processtappen.
  3. Doel en resultaat
    Het doel van documentgericht werken is vaak het beheren en verwerken van de documenten zelf, terwijl zaakgericht werken als doel heeft om het proces effectief af te ronden en resultaten voor individuele zaken te realiseren.

Wanneer kies je welke aanpak?

Het is belangrijk om te benadrukken dat er niet één ‘beste’ aanpak is. Zowel documentgericht als zaakgericht werken hebben hun eigen voordelen en toepassingsgebieden. De behoeften en doelen binnen jouw organisatie bepalen de geschikte aanpak voor je vraagstuk.

Wanneer is documentgericht werken efficiënt?

Documentgericht werken biedt over het algemeen meer flexibiliteit. Daarom komt het voornamelijk goed tot zijn recht in situaties die uniek en moeilijk voorspelbaar zijn. Ook is het een voor de hand liggende methode als de focus ligt op specifieke documenten, zoals bij het opstellen van wetsvoorstellen. Daarnaast kan documentgericht werken een efficiënte aanpak zijn wanneer afdelingen gedecentraliseerd of onafhankelijk van elkaar werken en er geen strikte coördinatie nodig is.

Wanneer is zaakgericht werken efficiënt?

Zaakgericht werken is vooral efficiënt bij gestandaardiseerde en herhaalbare processen die je kunt voorspellen aan de hand van processtappen. Het is aan te raden in sectoren waarin er behoefte is aan transparantie en verantwoording in processen, zoals in de publieke sector. Als laatste is zaakgericht werken een waardevol instrument als jouw organisatie streeft naar procesoptimalisatie en continue verbetering.

Optimaliseer jouw werkprocessen met zaakgericht werken

Wil je jouw overheidsinstantie naar hogere efficiëntie tillen? Overweeg de overstap naar zaakgericht werken. Lees onze 5 tips voor overheden om effectief zaakgericht te werken.

Zaakgericht werken biedt een gestructureerde aanpak voor effectieve overheidsdienstverlening. Overweeg de overstap naar deze methode en ontdek hoe onze totaaloplossing Atabix Zaakgericht Werken jouw instantie kan helpen. Ons zaaksysteem vormt de ruggengraat voor een geïntegreerde aanpak, van creatie tot afsluiting van elke zaak. Koppel diverse applicaties naadloos aan ons systeem en versterk de efficiëntie van je overheidsinstantie.

Whitepaper Wil jij meer weten over zaakgericht werken?

Lees dan de whitepaper "Slimmer werken, beter besturen". Hierin leggen wij uit wat de voordelen zijn en geven wij tips hoe je zaakgericht werken kunt implementeren.

pijl vorm

Atabix als kennispartner voor de overheid

Het belangrijkste onderdeel van een succesvol ICT-project is het selecteren van de juiste partner. Kies voor een partner die niet alleen met ideeën komt, maar ook aangeeft hoe je het project operationeel maakt.

Atabix heeft meer dan 30 jaar ervaring als softwareleverancier en kennispartner voor de overheid. Met Atabix Zaakgericht Werken bieden we een totaaloplossing waarbij het Atabix Zaaksysteem de ruggengraat vormt waaraan diverse applicaties zijn gekoppeld.

Zo maak je gebruik van één of meerdere gestandaardiseerde producten die naadloos op elkaar aansluiten. Denk aan Atabix Mijn Portaal en Atabix Formulieren. Deze zijn eenvoudig te koppelen aan het Atabix Zaaksysteem. Op deze manier handelt jouw overheidsorganisatie efficiënt en gestructureerd individuele zaken af.

Ontvang maandelijkse blogs, updates en nieuws direct in je mailbox Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
pijl vorm